Feilmelding


Hoyspent avgravd

"grav først, spør siden" er ingen god idé. Her er en høyspentkabel blitt gravd av.

Feil på strømnettet
Gudbrandsdal Energi Nett har ansvar for drift og vedlikehold av strømnettet frem til husveggen. Alt på innsiden av husveggen er private anlegg, og feil her må utbedres av registrerte elektroentreprenører.

Vårt avbruddskart gir deg oversikt over feilsituasjoner og planlagte utkoblinger. Ring vår vakttelefon (612 94 699) dersom du har registrert en feil i vårt strømnett som ikke vises i avbruddskartet.

Det kan være mange årsaker til strømbrudd. Kunder oppfordres til å kontrollere sin egen installasjon før de ringer oss. Unødvendige utrykninger vil bli fakturert kunden. 

Her finner du tips til hva som bør undersøkes før du kontakter oss.

Feil på veilys
Gudbrandsdal Energi Nett har avtaler med eierkommunene (Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Øyer) om vedlikehold av vegbelysningen langs kommunale veger. Avtalene gjelder all vegbelysning i kommunene. Vi kjører 8 vedlikeholdsrunder i løpet av den mørke årstiden. Utenom dette rykker vi ut innen rimelig tid når vi får melding om større områder som er mørke.

Ring vårt sentralbord dersom du har opplysninger om:
- mørke lamper langs kommunale veger
- nedkjørte lamper/master som må sikres

Gudbrandsdal Energi Nett har ikke vedlikeholdsansvar på E6 og veger som driftes av Statens Vegvesen.