Maskinentreprenører


Informasjon spesielt rettet mot maskinentreprenører

Kabelrøranlegg
For å sikre at våre nye anlegg utføres ihht. alle relevante forskriftskrav, er det utarbeidet egen kabelrørspesifikasjon. Utbyggere og maskinentreprenører som er involvert i bygging av våre høy- og lavspentanlegg må forholde seg til denne spesifikasjonen.
Kabelrørspesifikasjonen lastes ned her.

Kontakt oss gjerne, hvis du har spørsmål til innholdet.

Gravearbeid og Kabelpåvisning
Før det graves, skal det alltid avklares om det ligger kabler i bakken.
Bestill kabelpåvisning her.

Sikkerhetsavstand til høyspentlinjer
Arbeid ved høyspentlinjer kan være farlig. Kravene til Arbeid og sikkerhetsavstander må derfor alltid overholdes.