Maskinentreprenører


Informasjon spesielt rettet mot maskinentreprenører

Kabelrøranlegg:
For å sikre at våre nye anlegg utføres ihht. alle relevante forskriftskrav, er det utarbeidet egen kabelrørspesifikasjon. Utbyggere og maskinentreprenører som er involvert i bygging av våre høy- og lavspentanlegg må forholde seg til denne spesifikasjonen.
Kabelrørspesifikasjonen lastes ned her.

Kontakt oss gjerne, hvis du har spørsmål til innholdet.

Gravearbeid og kabelpeiling:
Se siden Kabelpåvisning.

Sikkerhetsavstand til høyspentlinjer:
Se siden Arbeid og sikkerhetsavstander.