Kabelpåvisningbestilling

Her er vår selvbetjeningsløsning for bestilling av kabelpåvisning.

Sikkerhet graving

Vi tar ikke betalt for påvisning av kabler vi eier.

Spør først, grav siden

Graving i bakken kan medføre alvorlige ulykker og strømbrudd. Under planlegging av graving, skal det derfor alltid avklares om det ligger kabler i bakken.

Fyll ut bestillingsskjemaet til høyre, og vent på tilbakemelding.

Kabelpåvisning må bestilles minimum 3 dager før graving er planlagt.

Våre tilbakemeldinger gjelder kun GE Nett sine kabler. Vi har ikke oversikt over kabler/infrastruktur fra andre.

Erstatning ved skade:
Den som skader GE Nett sine anlegg, vil kunne bli holdt økonomisk ansvarlig.

 

Velg et punkt på kartet dersom du finner det relevant for henvendelsen

Bestiller

Kabelpåvisning

Kontaktperson,

på anleggsadressen

Vedlegg