Kabelpåvisning


Sikkerhet graving
Spør først, grav siden:

Graving i bakken kan medføre alvorlige ulykker og strømbrudd. Før graving påbegynnes, skal GE Nett derfor alltid kontaktes for å avklare om det ligger kabler i bakken og om det i så fall er behov for kabelpåvisning.

Dersom kabelpåvisning er nødvendig, må en av våre anleggsledere kontaktes så tidlig som mulig, senest 3 dager før graving starter.

Erstatning ved skade:
Den som skader GE Nett sine anlegg, vil kunne bli holdt økonomisk ansvarlig.