Byggeveiledning

Skal du bygge nytt eller endre bestående bygg er det viktig å kjenne til noen forhold omkring tilkobling av strøm. Kontakt oss for å få informasjon om strømtilkobling så tidlig som mulig i byggeprosessen. Vi gir deg opplysninger om blant annet spenning (230V eller 400V), avklarer fremføring av stikkledning, enten som jordkabel eller luftledning, og viser deg hvor på huset kabelen skal kobles til.

Egenandel (anleggsbidrag):
I noen tilfeller vil det bli krevd en egenandel (anleggsbidrag) for å få tilkoblet strøm. Dette er regulert i Forskrift om kontroll av nettvirksomhet §17-5 Anleggsbidrag. Det kan også være aktuelt å kreve egenandel ved dersom kunden ønsker å øke sitt uttak av strøm og nettet / inntaket må forsterkes. Anleggsbidraget beregnes ut fra kostnadene med å knytte kundens anlegg til nettet. Anleggsbidrag betales før arbeidet påbegynnes. Les mer om anleggsbidrag her.

Jording:
Kontakt elektroinstallatør og rørlegger, før byggearbeidet (grunnarbeidet) starter, for å planlegge og etablere hovedjordingssystem og ev. jording av avløpsrør. Byggegrop og tilhørende grøfter må aldri fylles igjen før ovennevnte er ivaretatt. Vær oppmerksom på at jordingssystem i mange tilfeller betinger forbindelse til armeringsjern/-nett. Støping av såle/dekke/vegger må derfor ikke gjøres før jordingssystem er fastlagt. Er du usikker? Ta kontakt med din elektroinstallatør eller vår Elsikkerhet-avdeling.

Hovedsikringer:
Tenk gjennom hvor store hovedsikringer du må ha. Nettariffen blir dyrere jo større hovedsikringer du velger. Egenandelen (anleggsbidraget) kan også påvirkes av sikringsstørrelsen.

Byggestrøm:
I de fleste byggeprosjekt er det nødvendig å ha midlertidig strømtilførsel i byggeperioden. Vevig leier ut byggestrømsskap for dette formålet.

Tilkobling av nye anlegg:
Tilkobling av nye anlegg krever at målermontør må utføre arbeid på anlegget.

Vi viser også til gjeldende avtaler og retningslinjer som er relevante:
- Standardavtaler
- Retningslinjer for nettilknytning og anleggsbidrag

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på.

footer-dekorasjon footer-dekorasjon