Standardavtale Næring


Her finner du Gudbrandsdal Energi Nett sin Standard nettleieavtale og tilknytningsvilkår for næringskunder. Avtalen/vilkårene gjelder fra 1. januar 2007, og erstatter tidligere "Gudbrandsdal Energis standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning".
Avtalen ble oppdatert pr. 01.01.2016 i forb. med konsernetablering, da nettselskapet ble etablert som egen juridisk enhent.

Dette er en standard avtale utarbeidet av bransjeorganisasjonene og er tatt i bruk av den fleste nettselskaper. Disse avtalene utgjør de fullstendige generelle bestemmelsene om nettleie og tilknytning for Gudbrandsdal Energi Nett, dersom ikke annet er avtalt skriftlig.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.