Flytting og opphør


Gudbrandsdal Energi Nett er netteier i kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Øyer og Sjoa-området i Sel kommune.

Overtagelse/flytting:
Ved overtagelse av bolig/anlegg må man bestille nettleie. Dette kan en få utført ved å henvende seg til netteier eller kraftleverandør.

Bestille nettleie via netteier: 
Hos GE Nett kan dette gjøres ved å fylle ut og sende inn egen blankett. Kontakt oss dersom blanketten ønskes tilsendt. Ved overtakelse (uten stenging) vil målerstand og dato avtalt mellom den som flytter ut og den som flytter inn være gjeldende. GE Nett aksepterer overtakelse inntil 4 uker tilbake i tid dersom dette er avtalt mellom utflytter og innflytter.

Netteier har i henhold til Energiloven §3-3 leveringsplikt til forbruker inntil det er inngått en avtale med valgt kraftleverandør. Det betyr at innflytter får levert kraft på netteiers leveringsplikt (ventetariff) inntil innflytter har bestillt kraft fra en kraftleverandør.

Bestille nettleie og kraft via kraftleverandør:
En kan også bestille både nettleie og kraft via kraftleverandøren. Kraftleverandør vil da sende netteier en melding som oppretter innflytter som kunde hos netteier.

Oversikt over kraftleverandører og kraftpriser finnes på Strompris.no.

Ved bestilling av kraft hos kraftleverandør må målepunktID oppgis. Denne vil bli oppgitt i bekreftelsesbrev fra netteier. Den kan også innhentes ved å kontakte oss.

Opphør av nettleieavtale / strømabonnement: 
Det er 14 dagers oppsigelsestid på strømabonnement. Husk derfor å melde fra i god tid ved utflytting ved å fylle ut og sende inn egen blankett. Kontakt oss dersom det er ønskelig å få blanketten tilsendt.

Gudbrandsdal Energi Nett sender opphørsmelding og sluttstand videre til kraftleverandør for den som flytter ut. Kraftleverandør vil da avslutte kraftleveransen.

Gjenåpning av anlegg:
Gjenåpning av anlegg blir utført mot et gebyr, se Tjenestesatser. I de fleste tilfeller skjer endring av kundeforhold ved at ny og/eller gammel kunde blir enige om dato og målerstand og melder dette til GE Nett. Man vil da ikke bli belastet med gebyr.

NB: Stenging og åpning av anlegg som er stengt på grunn av betalingsmislighold har egne satser.