Kabelpåvisning


Sikkerhet graving
Spør først, grav siden:

Graving i bakken kan medføre alvorlige ulykker og strømbrudd. Før graving påbegynnes, skal GE Nett derfor alltid kontaktes for å avklare om det ligger kabler i bakken og om det i så fall er behov for kabelpåvisning.

Dersom kabelpåvisning er nødvendig, må en av våre anleggsledere kontaktes så tidlig som mulig, senest 3 dager før graving starter.

Erstatning ved skade:
Den som skader GE Nett sine anlegg, vil kunne bli holdt økonomisk ansvarlig.

Den som uaktsomt skader linjer, kabler eller annet utstyr slik at det blir strømbrudd hos nettkunder, vil få skriftlig advarsel som beskriver konsekvensen med fakturering av både reparasjons- og KILE-kostnader ved ny uaktsom hendelse. KILE-kostnader beregnes etter en modell som er fastsatt av NVE. Denne kostnaden beregnes med hensyn til hvilke kunder som er berørt og tid på døgnet-/ året og er i størrelsesorden fra 100 000 kroner og oppover avhengig av området som er berørt av strømbruddet.

Med uaktsomhet menes at man starter arbeid som skader linjer, kabler eller utstyr uten å ha varslet GE Nett på forhånd. Uaktsom handling er også når man bryter instruksjoner om hvordan man skal forholde seg til avstandskrav til luftlinjer, utstyr eller påviste kabler i grunn.